Блог

Слънчеви колектори за топла вода

Слънчеви колектори за топла вода

Belani 08/02/2019 0
Сред най-широко използваните технически решения в съвременните енергийно независими фирми, от различните технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници слънчеви колектори за топла вода са най-познатите на потребителите. Натрупали значителна експлоатационна история, слънчевите системи не изискват значителна първоначална инвестиция, а и съвременните модели са високо ефективни и могат да се използват целогодишно. Подходящи са за производство на топла вода, както за битово горещо водоснабдяване, така и за отопление в нискотемпературни инсталации като подово отопление, например. ...
Прочети
Слънчеви колектори за топла вода – част 2

Слънчеви колектори за топла вода – част 2

Belani 08/02/2019 0
Системи с естествена и принудителна циркулация   В системите с естествена циркулация се разчита на гравитационните сили. Циркулацията в кръга се осъществява, благодарение на разликата в обемните маси на водата, имаща различна температура. В този случай акумулаторният съд задължително се поставя над слънчеви колектори за топла вода. При загряването на водата в слънчеви колектори за топла вода, нейната плътност намалява и стартира процес на циркулация. Директните системи с естествена циркулация са подходящи за загряване на вода за битови нужди предимно през летните месеци и то в ограничени колич...
Прочети
Климатици, как работят – част 1

Климатици, как работят – част 1

Belani 08/02/2019 0
Най-общо казано всички климатици когато работят на топло се явява като множител на топлина. В природата нормалния трансфер на енергия е от тяло с по-висока към тяло с по-ниска, а при климатика е обратно. Това означава, че взимаме от по студено тяло и го подаваме към по топло тяло за да се получи. За това ние трябва да внесем енергия в тази система.  Компресора на климатика върши тази работа.Подобен е случая с вашия автомобил. Ако се движите по път с наклон и се спускате по наклона, то автомобила би се движил дори и при изключен двигател. Но ако изкачвате наклона, то в този случай, двигателя тр...
Прочети
Климатици, как работят – част 2

Климатици, как работят – част 2

Belani 08/02/2019 0
 Третия съществен елемент от съвременните климатици са топлообменниците. Във всяко тяло, което е част от един климатик има топлообменник, в които тече фреон. Той представлява медна тръба с подходящ размер, около която са закрепени алуминиеви ламели, с които се цели увеличаване на повърхността на топлообменника. Това е така тъй като, колкото е по-голяма повърхността на топлообменника толкова повече топлина може да бъде отдадена или отнета. В зависимост къде се намира самия топлообменник. В повечето климатици, които се използват за домашна или офис употреба топлообменника отдава директно топлина...
Прочети
монтаж на климатици

монтаж на климатици

Belani 08/02/2019 0
 Преди да се извърши монтаж на климатици, в който и да е дом или офис трябва да се определят местоположенията на външното и вътрешното тяло. Трябва въздуха, който излиза от вътрешното тяло да не попада директно върху вас. Това е особено важно през лятото, когато използвате климатика в режим на охлаждане. Самия монтаж на климатици се заключава до надеждното закрепване на външното и вътрешното тяло и свързването им помежду им с медни тръби. Те осигуряват циркулацията на хладилния агент (фреона), това е така наречения тръбен път.Цена при монтаж на климатици  Ако сте се питали защо монтаж на клима...
Прочети
Климатици, как да го подберем правилно – част 1

Климатици, как да го подберем правилно – част 1

Belani 08/02/2019 0
Климатици като средство за отопление Непрекъснато растящите цени на горивата е един от основните фактори, който изигра съществена роля много хора да обмислят. Варианта за намаляване на своите сметки за отопление (климатици). Използването на климатици за отопление е един от начините за това. Но е важно да се знае, че в този случай е необходимо много внимателно да се подходи към избор на конкретен климатик. Факта, че един климатик се нарича такъв не предполага автоматично, че той ще може да се използва за икономично отопление и при всеки избор. Добре да се отчитат конкретните изисквания, т.е. то...
Прочети
Климатици, как да го подберем правилно – част 2

Климатици, как да го подберем правилно – част 2

Belani 08/02/2019 0
Монтаж на климатици Друг много важен момент е, че даден климатик може да работи много добре в режим на отопление. Една от причините за това е, че е направен професионален монтаж. В съответствие с препоръките на производителя на климатици. Това нещо не винаги е еднакво поради различни причини. Например поради разлики в квалификацията и опита на хората, които извършват монтаж на климатици или пък когато се цели постигане на монтаж а и с по-ниски цени, при който се спестяват важни неща. Mного хора също предпочитат да използват евтини климатици за отопление поради различни причини. С убеждението, ...
Прочети
Инверторни климатици устроиство - част 1

Инверторни климатици устроиство - част 1

Belani 08/02/2019 0
  Инверторни климатицисъдържат вътрешно тяло с вентилатор 5, който осигурява движението на въздуха около спираловидно навита тръба и го изтласква навън. По тръбата тече охладителна течност, която по свързващата тръба 2 преминава през стената на сградата и постъпва във външното тяло 3. Неговият компресор увеличава налягането й и според съответния закон от физиката – и нейната температура. Последната се оказва по-висока от външната, което означава отделяне на топлина в околното пространство. За по-ефективно отделяне във външното тяло също има вентилатор. Течността с така намалената температура п...
Прочети
Инверторни климатици, устроиство – част 2

Инверторни климатици, устроиство – част 2

Belani 08/02/2019 0
 Начин на работа на инверторни климатици На пръв поглед в това обяснение има известна неяснота – електродвигателят при инверторни климатици е постояннотоков, а за да работи, му се подава не постоянно напрежение, а правоъгълни импулси. Обяснението е във факта, че когато импулсите са еднополярни (обуславят протичане на ток от блока И към М само в една посока) и с честота над няколко стотици херца, електродвигателят работи, все едно, че се захранва с постоянно напрежение. Същевременно промяната на амплитудата или продължителността на импулсите е еквивалентна на изменение на напрежението, а оттам ...
Прочети
водни и отоплителни инсталации

водни и отоплителни инсталации

Belani 08/02/2019 0
Елементи на системата и способи за регулиране температурата на флуида Водни и отоплителни инсталации се използват като основен или допълнителен източник на топлина, основно в жилищни сгради. Инсталацията му превръща пода на помещенията в огромен, нискотемпературен отоплителен уред, формиран от мащабната отоплителна повърхност. Излъчваната от уреда топлина се предава на намиращия се в близост до повърхността въздух. И за разлика от котела или радиатора, поради голямата площ на отоплителния уред, едновременно се загрява много голям обем въздух. В това се състои и основната идея на подовото отопл...
Прочети