Климатици, как работят – част 1

Публикувано от Belani 08/02/2019 0 Коментари

Най-общо казано всички климатици когато работят на топло се явява като множител на топлина. В природата нормалния трансфер на енергия е от тяло с по-висока към тяло с по-ниска, а при климатика е обратно. Това означава, че взимаме от по студено тяло и го подаваме към по топло тяло за да се получи. За това ние трябва да внесем енергия в тази система.  Компресора на климатика върши тази работа.

климатици за дома lg

Подобен е случая с вашия автомобил. Ако се движите по път с наклон и се спускате по наклона, то автомобила би се движил дори и при изключен двигател. Но ако изкачвате наклона, то в този случай, двигателя трябва да работи за да преодолее гравитацията. В този и много подобни примери е необходимо да бъде извършена работа. За да може да получим желаното от нас действие – в нашия случай – отопление с климатици. Под работа тук имаме предвид физичното значение на термина.

Аналогично и при функционирането на домашните климатици, за да може да се премести топлина от по-студеното към по-топлото място се извършва работа от компресора. Той обикновено се намира във външното тяло, като енергията за извършването на тази работа идва от електрическата мрежа. Процесите, които протичат много наподобяват процесите във вашия хладилник или фризер с тази разлика, че топлинните мощности в климатика са сравнително по-големи. Също и че температурните интервали са чувствително по-широки.

Основния принцип на работа на климатика е описан в така наречения Цикъл на Карно (По детайлна информация основния принцип в климатиците). Същността на цикъла използва поведението на флуидите (газове или течности) при промяна на налягането и температурата. По принцип тези два параметъра са свързани по между си по следния начин: при повишаване на налягането на флуида при един и същи обем се повишава пропорционално температурата и обратно.

климатик домашен
Както виждате основа роля за работата на един климатик играе флуида, който циркулира в системата. Количеството и най-вече качествата му са много важни. Един от качествените му параметри е температурата на кипене. Когато флуида се разширява(изпарява)  минималната температура, при която все още има изпарение в топлообменика. Това е така, защото за да може да се отнеме енергия от околната среда и да се спази втория закон на термодинамиката, той трябва да се изпарява при температура по-ниска от околната.  И тъй като говорим за отопление с климатик.

 

То това означава, че когато през зимата навън е минус 10 градуса този флуид трябва да се изпарява поне на -11 или още по-ниски температури. Във вашия климатик този флуид има събирателното име фреон (Между другото, това е запазена търговска марка). Фреоните са много видове, всеки със своите предимства и недостатъци, но за ефективната работа на един климатик.  Фреона е един от трите важни фактора (останалите два са вида на компресора и качествата на топлообмениците), който оказва съществено влияние на работата на съответния климатик.

Компресора при домашни климатици

Компресора при домашни климатици
Другия важен компонент на домашните климатици е компресора. Както казахме той е този, който върши работа необходима ни за да работи климатика по желания от нас начин. Компресорите, които се използват в съвременните климатици се делят по различни критерии. Като например технологията, която използват, вида на електромотора, който ги задвижва и т.н. Някой от тях са по-ефективни, други по-малко.

Ефективността тук се мери в това каква част от подадената енергия е използвана за свиване на фреона и каква част се е превърнала в нежелана топлина.  Целта тук е, не компресора чрез навивките от меден проводник да отдава топлина. А топлината да се отдава от фреона на вътрешното тяло.

Това означава, че енергията, която компресора черпи от електрическата мрежа. Трябва изцяло да се използва за увеличаване на налягането на фреона- въпреки, че идеална машина няма, целта е да се доближим до идеалната.

Остави коментар