В последната ни статия, от техническата ни поредица за процесите на изграждане на хладилната и климатичната инсталация, ще Ви дадем информация за това каква е методологията, при изтеглянето и събирането на хладилен агент, и как да направим профилактика на съоръженията на хладилните и климатични системи.

Изтегляне на хладилен агент от системата

Тази процедура се налага, когато се констатират пропуски, подмяна на дефектирал елемент или профилактична промяна на елементи. В зависимост от конкретната хладилна или климатична система се използват следните начини на работа:

 • Събиране на хладилния агент в линейния ресивер;
 • Източване на хладилния агент от хладилната или климатична система;

При самата процедура са необходими – вакуумпомпа, бутилки за хладилен агент и достатъчно количество манометрични блокове с маркуч, за осъществяване на необходимите връзки. В инсталациите, с отделни ниска и висока страна (примерно – запушване на филтър-дехидратор), изтеглянето на хладилния агент се осъществява от двете части на системата.

В климатичните инсталации, с капилярна тръба, налягането в системата, при неработеща инсталация, се изравнява. Така изтеглянето на хладилния агент може да се извърши само от високата страна.

След издърпването на хладилния агент, е много важно да се провери качеството му. Това е от особено значение за хладилните агенти от групата 400 ( неазатропнни смеси – R404A, R407C, R410A и др.). Процедурата се определя в няколко стъпки:

 • След изтеглянето на хладилния агент, бутилките се оставят да се темперират и се измерва околната температура;
 • Към бутилката се присъединява манометър;
 • Измерва се налягането й;
 • Полученият резултат се сравнява с налягането на хладилния агент, чрез таблици, диаграми или линийки за определяне на налягането;
 • Всичко това се повтаря поне 3 пъти за 1 час;

Профилактика на съоръженията на климатични и хладилни системи

При постоянно използване на хладилните и климатични системи, в следствие на различни фактори, се нарушава нормалната им работа. Причини:

 • При влошаване на качеството на изолацията;
 • При намаляване на ефективността на топлопредаването в топлообменните апарати (скреж, масло, котлен камък, замърсявания и др.)
 • Наличие на въздух и влага в системата;
 • Нарушаване на нормалната работа на хладилните компресори;

Препоръчва се профилактика да се извършва поне 2 пъти в годината – пролет и есен;

Профилактика на хладилни компресори:

 • Външен оглед на компресора за наличие на омаслени повърхности, количество на маслото, отсъствие на вибрации;
 • Проверка на закрепването на компресора към рамата;
 • Почистване на компресора от прах и други замърсявания;
 • Проверка на връзките на компресора;
 • Проверка за пропуски на хладилния агент;
 • При наличие на допълнителен вентилатор за охлаждане на компресора, се проверява състоянието на същия и се почиства от прах и замърсявания;

Профилактика на въздухоохладители:

 • Проверка на връзките с хладилната система и автоматични уреди;
 • Почистване на въздухоохладителя от прах и други замърсявания;
 • Почистване на ваната на въздухоохладителя;
 • Почистване и продухване на дренажния тръбопровод;
 • Почистване и проверка на закрепването на въздухоохладителя;
 • Проверка на електрозахранването на нагревателите;
 • Проверка за пропуски на хладилния агент;

Профилактика на изпарители за студоносители:

 • Външен оглед на изпарителя за наличие на омаслени повърхности, отсъствие на вибрации, състояние на изолацията и др.
 • Проверка на връзките с хладилната система и автоматични уреди;
 • Почистване на изпарителя от прах и други замърсявания;
 • Проверка на системата за циркулация на студоносителя и почистване на филтрите при необходимост;

Профилактика на кондензатори с въздушно охлаждане:

 • Външен оглед на кондензатора за наличие на омаслени повърхности, смачкани ламели, отсъствие на вибрации и др.
 • Проверка на връзките с хладилната система и автоматични уреди;
 • Почистване на кондензатора от прах и други замърсявания;
 • Почистване и проверка на закрепването на въздухоохладителя;
 • Проверка за пропуски на хладилния агент;

Профилактика на кондензатори с водно охлаждане:

 • Външен оглед на кондензаторите за наличие на омаслени повърхности, отсъствие на вибрации и др.;
 • Проверка на връзките с хладилната система и автоматични уреди;
 • Почистване на кондензатора от прах и други замърсявания;
 • Проверка на системата за циркулация на водата и почистване на филтрите при необходимост;
 • Проверка за пропуски на хладилен агент;

С това приключва и последната ни публикация от техническата ни рубрика. Очаквайте още интересни и полезни статии в Блога ни, скоро!