Заявка за безплатен оглед

Огледът се извършва от нашите инсталатори или инженери в зависимост от естеството му: сложност на монтажа или затруднения при определянето на необходимата мощността на климатичната система- в случаите на много голямо или нестандартно помещение. Огледът извършени от нас е безплатен и се извършва във време удобно за Вас. Ние ще Ви посъветваме къде е най-подходящото място за монтаж на вътрешното и външното тяло на вашия климатик, както и каква трябва да е мощността му необходима за климатизиране на конкретното помещение. 
Ние съветваме нашите клиенти, когато става въпрос за помещение със сложна форма, няма достъп за монтирането за външно тяло на климатик или за големи търговки и промишлени площи, да поискат задължително предварителен оглед!

Заявка за безплатен оглед за монтаж на климатична система