Гаранция и рекламации

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ
Всички предлагани стоки от Белани 84 ЕООД имат търговски гаранционен срок. Той варира според типа на изделието. Ние спазваме всички законови разпоредби от ЗЗП и морални устой за лоялна търговия.

Тип стоки: "Резервни части"
Гаранционен срок: 6 месеца или упоменатия в гаранционната карта.
Гаранцията се предоставя от Белани 84 ЕООД.
Гаранцията включва всякакъв тип производствени дефекти.
Рекламации за резервни части се предявяват със следните документи:
Документи за покупка: ( касова бележка или фактура )
Гаранционна карта ( ако изделието е предоставено с такава )
Документ от оторизиран сервиз за извършения ремонт ( протокол за монтаж от правоспособно лице )

Тип стоки: "Крайни изделия и уреди"
Гаранционен срок: от 2 години до 10 години.
Гаранционния срок за всеки краен продукт е записан в описанието му.
Гаранцията се предоставя от Белани 84 ЕООД, вносител или производител.
Гаранцията включва всякакъв тип производствени дефекти.
Рекламации за този тип стоки се предявяват със следните документи:
Документи за покупка: ( касова бележка или фактура )
Гаранционна карта ( оригинал )

Процедура за предявяване на рекламация:
1. Свържете се с отдела ни за рекламации на телефон: +359 876 528491 или office@belani.bg
2. Изпратете дефектиралата стока с упоменатите документи за съответния тип продукт и Ваша контактна иформация. ( транспортните разходи са за сметка на клиента )
3. След извършване на анализ за настъпилата дефектация ще бъдете уведомени в 30 дневен срок дали рекламацията, ще бъде уважена.

Процедура при основателна рекламация:
При предявена основателна претенция за рекламация на стока, клиента има право да изберете една от посочените опции:

Замяна на стоката с нова.
Изобр на друг продукт за съответната стойност.
Възстановяване на платената сума.
Процедура при не основателна рекламация:
Не основателна претенция за рекламация се смята всяка такава, която не отговаря на изискванията: ( няма задължителни придружаващи документи ; дефекта на стоката е настъпил поради неправилна експлоатация, монтаж или съхранение ).

Издаване на протокол за причина за отказ на гаранция.
Връщане обратно на стоката към клиента ( транспортните разходи са за негова сметка )