Menu
Your Cart

Промишлена вентилация


За да реализирате качествена и ефективна вентилация за промишлен обект е добре да се доверите на сертифицирана фирма в областта на вентилацията и климатизацията, която е с дългогодишен опит и завършени успешни проекти. Тук е важно да се отбележи, че фирма с достатъчно капацитет на специалисти може да проектира, произведе, достави и монтира такава инсталация в срок.

Промишлената вентилация се разделя на няколко вида

  • Вентилация за жилищни и административни сгради и заведения (апартаменти, къщи, офиси, учреждения, ресторанти, магазини, барове, хипермаркети, молове, складове)
  • Индустриална вентилация (цехове – дърводелски, бояджийски, хранителни; предприятия, поточни линии, специализирани помещения)

според типа на работа

  • Разреждане – понижава количеството замърсен въздух. Този тип инсталация е подходящ за места, където нивото на замърсеност не е много висока. Изисква и по – малко поддръжка.
  • Местни отработени газове – поставя се непосредствено до източника на замърсяване. Може да премахва метални изпарения и прах. Прилага се при замърсяващи производства, където риска за служителите е голям. По – икономична е от първия тип.Те ни се довериха


Първият етап е в консултацията, огледа и изготвяне на техническо задание. На базата на добро планиране се прави технически проект – калкулират се и нужните въздуховоди, тръби, филтри, решетки, турбини и необходимата техника. Специалистите с опит в сферата ще проектират максимално ефективна, ценово ефективна и качествена система, която в същото време ще е съобразена с всички изисквания на държавните институции, РИОСВ и нормативни актове. Тук се извършва и избор на производител на основната инсталация и калкулация на стойността на проекта. След изграждането на инсталацията се извършват финални настройки, замервания и издаване на документи и сертификати.

Защо трябва да се изгражда специализирана вентилация за промишлеността ?

В доста производства работата е свързана с излагане на служителите на опасни вещества, задимени пространства, газове. За да се поддържа добър микроклимат и да се сведе до минимум риска за служителите е важно да се изгради специализирана система за вентилация.

  • Непрекъснато подаване на свеж въздух
  • Осигуряване на термална защита на служителите
  • По – добра безопасност – понижаване на риска от пожар
  • Филтрация на въздуха и понижена обща замърсеност
Този сайт използва бисквитки, за да Ви улесни при търсене. Научете повече за това как Google използва бисквитките тук.