Стажантска програма

Фирма Белани 84 Еоод е участник от дълги години в програмите на европейския съюз – студентска практика.
Във фирма Белани 84 Еоод има възможност да се придобие цялостна представа за фирмата и нейната дейност и да се изпълняват поставените задачи от ръководните лица.
В стажантската програма има възможност за съвместяване на практиката с програмата на факултет или училищще. Също така се предоставя възможност за участие във фирмени мероприятия. Осигуряване на достъп до богата библиотека с материали по специалността – Топлотехника.
Задачите които изпълнява студентът даваха възможност за обучение, за придобиване на квалификация , сертификати, участва в реални проекти на фирмата.
Задачи и умения които се очаква да придобият във хода на практическото обучението. Познания по теорията на материала по топлотехника. Работа в екип, също така комуникативни умения и водене на преговори.
Резултатите от практическото обучения са много добри, като много от стажантите участват в реални проекти , дават различни идеи, имат възможност за комуникация с клиенти на фирмата. Запознават се със софтуерни продукти и програми за извършване на конкретни пресмятания и изчисления на необходимите за целта дейности. Добиват умения за самостоятелна работа и конкретно справяне с поставената задача. Придобиват умения за работа с програма AUTOCAD. Добиват реална представа как се изгражда една инсталация, проследяване на последователността в етапите на изграждането от съответния монтажен екип.
А нашите изисквания към стажанти и студенти са:
Базови познания по специалността – Топлотехника, познания по климатична и хладилна техника. Желание за знания в областта на топлотехниката.