LG улеснява и добавя функционалности за своите клиенти. Тази новина е допълнително удобство за всички клиенти, закупили климатик в периода
на промоцията.

"БЕЛАНИ 84" ЕООД e сертифицирана фирма и издава гаранционни карти LGEMK, която отговаря на всички изисквания за целта на промоцията.


Условия на промоцията

Настоящите условия на промоцията „5 години гаранция” (наричани: Условия) са в сила за клиенти, закупили Продукт, описан според Условията, в периода 3 май, 2021 - 31 декември, 2021 и разпространяван в търговската мрежа от LG Electronics Magyar Kft. (нарична: LG Electronics България на територията на България).

1. На база настоящите Условия (могат да бъдат намерени на сайта на LG Electronics България), програмата „5 години гаранция” е валидна при представяне на документи, които верифицират Вашата покупка (касова бележка, фактура), както и коректно попълнена гаранционна карта и Сертификат. 

2. Описаните Условия са валидни само и единствено за посочената промоция и правата на потребителя според местните законови разпоредби остават в сила.

3. С програмата „5 години гаранция” получавате следните права и ползи:

 • През първите пет години от датата на покупка на Продукта, Вие получавате пълно гаранционно обслужване за всички дефекти, които са следствие от производствена грешка, което включва безплатна поправка, безплатна замяна на повредени части, безплатно сервизиране на място. Пълна информация можете да намерите в Гаранционната карта.
 • Всяка поправка или замяна на продукта през 5-те години ще бъде корeктно отразена в гаранционната карта, издадена от LGEMK.
 • В случай, че се налага замяна на Продукта (дори повече от веднъж) в периода на „5 години гаранция”, ще Ви бъде дадено правото на законова гаранция в момента на замяна или нови гаранционни условия според
  Условията на периода за посочената промоционална програма според датата на първоначалната покупка. В правото си на клиент, можете да изберете предпочитания от Вас вариант. 


4. БЕЛАНИ 84" ЕООД ще замени всички неизправни, дефектни вътрешни функционални части (наричани: Част (и)) на климатичната ситема, които покажат отклонения и (или) повреда през периода на гаранцията, ако се докаже неизпрaвност на материaла или отклонение от фабрично зададените параметри по време на нормалната употреба, (и) експлоатация на уреда.
 

5. Програмата „5 години гаранция” е валидна за период от 5 години от датата на закупуване на продукта и ще бъде удължена според времето, през което продуктът е бил сервизиран, ако се е наложило сервизиране. След изтичане на стандартната търговска гаранция от 24 месеца или предоставена от LG 36 месеца гаранция, е необходимо да се извършва профилактика на системата поне веднъж годишно.


6. Всяка поправка или замяна ще бъде коректно отразена в гаранционната карта от LGEMK през периода от 5 години.


7. Гаранционните условия не включват:

 • Продаден продукт с дефект или липсващи компоненти
 • Продукт с прoменен или отстранен сериен номер или определена Част(и)
 • Повреда и/или дефект, причинени от:
  • Неправилна употреба на продукта, както и не осигуряване на регулярна превантивна поддръжка спрямо условията и насоките, посочени от производителя. Поддръжката включва процедури като, но не ограничени само с изброените примери, почистване на кондезна дренажната система, изпарител и кондензатор, почистване и/или замяна на филтрите.
  • Труд или консумативи, осигурени от трета страна, които не са включени в Гаранционните условия
  • Проблем при захранването, причинено от непредвидими климатични влияния като огън, вода, вятър, земетресения или човешки действия като кражба
  • Неправилно окабеляване, инсталация или неправомерно отношение при пренос или складово съхранение на Продукта
  • Излагане на корозивни химикали и/или течности
  • Неправилна екслоатация на Продукта или на компонент от него
  • Промяна на Продукта или на отделен компонент от него, с цел съответствие с локални норми и законови регулации
 • Изискване на поддръжка за части, различни от тези, осигурени от LG като филтри или отделни допълнителни компоненти, включително охлаждащи тръби, дренажни тръби, окабеляване и др
 • Неправомерни действия на трети страни, включително, но ограничено до дейността по инсталацията на Продукта.


8. Продуктите, за които са валидни Условията на промоцията:

Климатици LG


9. Ограничения на гаранционните условия:

При никакви обстоятелства БЕЛАНИ 84" ЕООД не носи отговорност за инцидентни или последвали повреди, които включват, но не се ограничавaт самo с правилна експлоатация, загуба на печалба, работа, спиране на дадена функционалност на Системата, разход при деинсталация или реинсталация на Системата, физическо нараняване при работа със Системата или повреда на друга частна собственост. Отговорността на БЕЛАНИ 84" ЕООД се отнася само до посочената стойност в касовата беележка/фактура, заплатена от клиента. 


10. Моля, обърнете внимание, че при покупка Вие трябва да получите гаранционна карта, издадена от LGEMK.


"БЕЛАНИ 84" ЕООД не носи отговорност за разходи, на база горе посочените действия, както и труд или използване на компоненти, които видоизменят първоначалния вид на Системата. 


Програмата „5 години гаранция” е валидна при представяне на фактура/касова бележка, указваща Вашата покупка, коректно попълнено гаранционно писмо, както и документ - СЕРТИФИКАТ.


За още интересни статии, можете да научите в блога на сайта на Белани 84 ЕООД! Продължавайте да ни следите, за да се информирате за всичко онова, което Ви интересува!