Ръководства за употреба

Вътрешно тяло: Вътрешното тяло трябва да се монтира на място, където:  са спазени изискванията на производителя  пред отворите за въздух не са поставени препятствия  кознолата не е изложена на пряка слънчева светлина  няма източник на пари на машинно масло  студеният (топлият) въздух циркулира свободно в помещението  конзолата не е разположена в близост до флуоресцентни лампи с електромагнитно запалване, тъй като могат да скъсят експлоатационния период на дистанционното управление  конзолата се намира на поне 1 м разстояние от телевизионни и радио приемници (може да предизвика смущения в картината / звука)